Ginkelse veld Leersum


Het Ginkelse veld nu het Leersumse veld genoemd.

In oude tijden en na de vervening van het Ginkelse veld liepen hier duizenden schapen,er stonden veel schaapskooien in de Ginkel,daar vandaan liepen de schapen via de schaapsdriften naar het Ginkelse veld om daar te grazen,

na 1930 zijn veel schaapskooien verdwenen enige jaren geleden zijn de schapen weer terug op het tegenwoordige Leersumse veld.


 


 

Copyright. G van Ginkel 2008-2013

Met  gemerkte pagina's of afbeeldingen mogen niet gekopieerd, en of op het internet geplaatst.

Alleen met toestemming,

en met duidelijke bronvermelding en voorzien van een link naar de oorspronkelijke locatie dus: www.ginkelgenealogie.nl

Foto's mogen niet worden gekopieerd.

Niets mag worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Alle rechten voorbehouden.


02-02-2013