Leersumse plassen.De plassen zijn ontstaan door het uitbaggeren van turf.


Copyright. G van Ginkel 2008-2013

Met  gemerkte pagina's of afbeeldingen mogen niet gekopieerd, en of op het internet geplaatst.

Alleen met toestemming,

en met duidelijke bronvermelding en voorzien van een link naar de oorspronkelijke locatie dus: www.ginkelgenealogie.nl

Niets mag worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Alle rechten voorbehouden.


01-02-2013