Parenteel van Ouders onbekend van Ginkel

I. Ouders onbekend van Ginkel, geb.? 1625.
Zijn kinderen:
1. Barbera van Ginkel, geb. 1650.
2. Adriaan, volgt IIa.
3. Roelandt, volgt IIb.

IIa. Adriaan van Ginkel, geb. 1655, tr. 1e Delft 16 febr. 1675 Susanna Jans Lucas; tr. 2e Delft 16 okt. 1677 Barbara Koevershof.
Uit het tweede huwelijk:
Kornelia van Ginkel, ged. Den Haag 30 aug. 1695.

IIb. Roelandt van Ginkel, geb. Arnhem? 1660, † Amsterdam 23 sept. 1746, tr. S’ Gravenhage 16 juni 1684 Yva Nieuwaerts, geb. 1660.
Uit dit huwelijk:
1. Magtelt, volgt IIIa.
2. Willem, volgt IIIb.
3. Feijtje van Ginkel, ged. Amsterdam 28 maart 1690.
4. Frans, volgt IIIc.
5. Adriaan van Ginkel, ged. Amsterdam 15 okt. 1694.
6. Johannis van Ginkel, ged. Amsterdam 16 sept. 1696.
7. Hendrickus, volgt IIId.
8. Johannes van Ginkel, ged. Amsterdam 11 maart 1701.

IIIa. Magtelt van Ginkel, ged. Den Haag 9 maart 1685, tr. 1e S’ Gravenhage 2 mei 1700 Caesar Hartecamp; tr. 2e S’ Gravenhage 18 dec. 1707 Samuel Domeyer; tr. 3e (ondertr. Amsterdam 28 febr.) 1710 Hendrik van Ceulen, begr. Amsterdam 26 maart 1743; tr. 4e S’ Gravenhage 9 mei 1717 Daniel van Teckelenburg, begr. Amsterdam 24 aug. 1741.
Uit het derde huwelijk:
1. Ijda van Ceulen, geb. Amsterdam 12 febr. 1712.
2. Willem van Ceulen, geb. Amsterdam 15 sept. 1713.

IIIb. Willem van Ginkel, ged. Amsterdam 15 sept. 1686, tr. (ondertr. Sloterdijk 18 sept.) 1716 Jannetje Molter.
Uit dit huwelijk:
1. Yda van Ginkel, ged. Amsterdam 20 jan. 1717.
2. Willem van Ginkel, ged. Amsterdam 27 aug. 1719.
3. Hendrick van Ginkel, ged. Amsterdam 1 aug. 1721.

IIIc. Frans van Ginkel, ged. Amsterdam 18 juli 1692, † ald. 8 maart 1756, tr. (ondertr. Amsterdam 20 okt.) 1724 Susanna Nuemans.
Uit dit huwelijk:
1. Harmanus, volgt IVa.
2. Aeltje van Ginkel, ged. Amsterdam 22 juli 1729.
3. Hendrick van Ginkel, ged. Amsterdam 25 febr. 1731.
4. Ida van Ginkel, ged. Amsterdam 8 aug. 1732.
5. Hendrik van Ginkel, ged. Amsterdam 24 okt. 1734.
6. Elsie van Ginkel, ged. Amsterdam 25 april 1736, tr. Amsterdam 11 maart 1761 Casper Kuijk.
7. Massie van Ginkel, ged. Amsterdam 12 sept. 1738.
8. Jan, volgt IVb.

IVa. Harmanus van Ginkel, ged. Amsterdam 30 sept. 1725, tr. (ondertr. Amsterdam 23 jan.) 1756 Catharina Stigter.
Uit dit huwelijk:
1. Frans van Ginkel, ged. Amsterdam 12 dec. 1756.
2. Jan van Ginkel, ged. Amsterdam 19 dec. 1760.

IVb. Jan van Ginkel, ged. Amsterdam 18 nov. 1739, tr. (ondertr. Amsterdam Amsterdam 24 aug.) 1764 Willemina Harmannie.
Uit dit huwelijk:
1. Frans van Ginkel, ged. Amsterdam 8 sept. 1765.
2. Frans, volgt V.
3. Jan van Ginkel, ged. Amsterdam 18 sept. 1768.
4. Jan van Ginkel, ged. Amsterdam 25 maart 1772.

V. Frans van Ginkel, ged. Amsterdam 3 sept. 1766, † Padang 16 aug. 1840, tr. Padang 6 (mnd. onb.) 1792 Anna Catharina Westerveld, ged. 1 (mnd. onb.) 1777, † Padang 16 aug. 1840.
Uit dit huwelijk:
1. Charlotte van Ginkel, geb. Padang 18 maart 1793, † Priaman 23 sept. 1868, tr. William Bannett.
2. Jan Frederik, volgt VI.

VI. Jan Frederik van Ginkel, geb. Padang 2 jan. 1795, † ald. 3 juli 1834, tr. Padang Maria Johanna Eslinger, geb. Benkoelen 3 maart 1796, † Padang 29 sept. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Charlotte Elisabeth van Ginkel, geb. Padang 5 mei 1820, † ald. 15 febr. 1857.
2. Jan Frederik van Ginkel, geb. Padang 6 sept. 1821, † Soerabaja 23 aug. 1839.
3. James van Ginkel, geb. Padang 5 juni 1822, † Baros 15 juli 1840.
4. Frans, volgt VIIa.
5. Thomas Eslinger, volgt VIIb.
6. Jessy Westerveld van Ginkel, geb. Padang 23 aug. 1827, † ald. 18 febr. 1855.
7. Willem Alexander van Ginkel, geb. Padang 24 dec. 1829, † Padang Pandjang 29 juni 1892.
8. Isabella Maria van Ginkel, geb. Padang 21 mei 1831, † Buitenzorg 6 mei 1911.
9. N.N van Ginkel, geb. Padang 14 juli 1833.

VIIa. Frans van Ginkel, geb. Padang 26 april 1824, † ald. 6 dec. 1870, tr. Padang 30 juni 1855 Justine Dare, geb. Padang 1840, † Priaman 12 juli 1861.
Uit zijn relatie met Sri Gading:

VIIIa. Jan Frederik van Ginkel, geb. Fort de Kock 19 mei 1854, † Padang 2 sept. 1916, tr. Kayoetanam 15 mei 1880 Johanna Christina Michels, geb. Padang Pandjang 1 nov. 1857, † Fort de Kock 1 nov. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Armand Theodoor van Ginkel, † Utrecht 2 jan. 1944, tr. Cornelie Alida Depmar.
2. Theodora Charlotte van Ginkel.
3. Frederik Arthur van Ginkel, geb. Padang Pandjang 10 sept. 1877, † Semarang 8 april 1952, tr. Makassar 7 aug. 1909 Angeline Adolphine van Lakerveld, geb. Soerabaja 28 febr. 1883, † Wymbritseradeel 21 mei 1983.
4. Johan Frederik Rodolph, volgt IXa.
5. Frans Henderik Christiaan van Ginkel, geb. Ternate 1889, tr. Amsterdam 9 maart 1911 (echtsch. ingeschr. 16 sept. 1924) Holleman, geb. Amsterdam 1889.

IXa. Johan Frederik Rodolph van Ginkel, geb. Padang 7 dec. 1882, † S’ Gravenhage 16 aug. 1947, tr. Semarang 25 juli 1907 Stephanie Frederika Moll.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Rudolf Christiaan van Ginkel.
2. Jan Frits van Ginkel.
3. Thelma Corona Madoerina van Ginkel.
4. Stephan Theodoor van Ginkel.
5. Charles Diederik van Ginkel.
6. Benjamin van Ginkel.

VIIb. Thomas Eslinger van Ginkel, geb. Padang 25 aug. 1825, † ald. 23 jan. 1902, tr. Padang 3 febr. 1862 de la Motte, geb. Padang 16 maart 1837, † ald. 17 okt. 1919.
Uit dit huwelijk:
1. James Charles, volgt VIIIb.
2. Robert Frederik van Ginkel, geb. Padang 5 juli 1864, † Semarang 30 sept. 1885.
3. Thomas Samuel van Ginkel, geb. Padang 18 dec. 1865, † Gorinchem 25 juni 1885.
4. Frederika Johanna Sophia van Ginkel, geb. Ajer Bangies 7 maart 1869, † Padang 3 aug. 1898.
5. Karel Hendrik van Ginkel, geb. Ajer Bangies 28 aug. 1871, † Padang 18 juli 1922.
6. Henri Leopold Maximiliaan van Ginkel, geb. Ajer Bangies 3 jan. 1873, † Padang 27 juli 1876.
7. Johan Christiaan van Ginkel, geb. Padang 6 okt. 1877, † Den Haag 1 mei 1958.

VIIIb. James Charles van Ginkel, geb. Padang 21 nov. 1862, † Bandoeng 12 nov. 1942, tr. Padang 30 okt. 1901 Euginie Albertine Botellho, geb. Fort van der Capellen 14 jan. 1880, † Batavia 3 jan. 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Lucia Sophia, volgt IXb.
2. Jessy Effie van Ginkel, geb. Padang 18 nov. 1903, † Grubbenvorst 19 febr. 1996.
3. Johanna Elisabeth van Ginkel, geb. Sibolga (Tapanoeli) 15 okt. 1906, † ald. 30 nov. 1906.
4. Maria Christina van Ginkel, geb. Goenoeng Sitoli 25 sept. 1909, † ald. 11 (mnd. onb.) 1909.
5. Augusta Emelie van Ginkel, geb. Goenoeng Sitoli 4 sept. 1910, † Zoetermeer 15 sept. 1992.
6. James Maurits Johan, volgt IXc.

IXb. Lucia Sophia van Ginkel, geb. Padang 7 okt. 1902, † Nijmegen 25 april 1991, tr. Padang 24 mei 1928 Alfred Ludwig Heijden, geb. Anjer Lor 9 jan. 1903, † Nijmegen 27 sept. 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Benny 
2. Rosina Albertine.
3. Hetty.
4. James Hugo.
5. Ludwig Siegfried.

IXc. James Maurits Johan van Ginkel, geb. Padang 6 maart 1916, † S’ Gravenhage 28 april 1993, tr. Soerakarta 16 okt. 1940 Jane Nathali Kops, geb. Semarang 11 jan. 1920, † S’ Gravenhage 31 juli 1993.
Uit dit huwelijk:
Andreas ignace van Ginkel, geb. Pekelongan 8 juli 1941, † Haarlem 6 maart 2002.

IIId. Hendrickus van Ginkel, ged. Amsterdam 20 febr. 1699, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 26 sept.) 1720 Maria van der Baazen; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 19 juli) 1731 Anna Kies; tr. 3e (ondertr. Amsterdam 25 febr.) 1735 Anna Apiarius; tr. 4e (ondertr. Amsterdam 15 dec. 1740) Dirkje van Veen.
Uit het vierde huwelijk:
1. Kornelis van Ginkel, ged. Amsterdam 15 nov. 1741.
2. Kornelia van Ginkel, ged. Amsterdam 9 aug. 1743.
3. Anna Johanna van Ginkel, ged. Amsterdam 13 mei 1746, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 11 nov.) 1768 Antony van Beek; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 9 juni) 1775 Herman Otto Dennigman.
4. Ida van Ginkel, ged. Amsterdam 24 april 1748.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 29 mei 2011 16:22
Bestand c:\yva niewarts18-7-2010-2

Familie foto's

Documenten Roelandt


Dit is een bijdrage van Ben Heijden.

Voor reacties naar: Ben HeijdenAuteursrecht: © Ben Heijden 2008-2011
 
Gegevens zoals gepubliceerd op deze site mogen onder geen beding worden verkocht of verspreid voor 
commerciλle doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere 
publicatie, hetzij in de vorm van een druk, hetzij in elektronische vorm, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteur. Verwijzingen naar de gegevens op deze site in eigen 
publicaties is toegestaan, echter alleen met volledige bron vermelding.

www.ginkelgenealogie.nl


30-05-2011