Benoeming generaties.

Generatie benaming , voorvaders, voorouders.

Er zijn 2 mensen nodig geweest om je op de wereld te zetten.
Aangezien je ouders elk 2 ouders gehad moeten hebben, zijn er reeds 4 mensen in de generatie voorafgaand aan die van je vader en moeder die, door een paar - tijdelijk of vast - te vormen aan je bestaan hebben bijgedragen.
Je bent het product van 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, 32 oudouders en zo verder.
 Als je het aantal met 2 blijft vermenigvuldigen en gemiddeld 25 jaar per generatie telt, zul je tot de ontdekking komen dat amper 5 eeuwen geleden 1.048.576 mensen op deze aarde begonnen zijn met het proces van jouw bestaan.

                                                 

                                               Tussen iedere volgende generatie zit meestal ongeveer 18 tot 33 jaar.

  Maar kan afwijken naar onder of boven.

Uitgaande van de zoon of Probant 1e generatie.

Generatie  Jaar     Aantal voorouders      Vaderbenoeming.                Oudersbenoeming.

2e 25 33 2 Vader Ouders
3e 50 66 4 Grootvader Grootouders
4e 75 99 8 Overgrootvader Overgrootouders
5e 100 122 16 Betovergrootvader Betovergrootouders
6e 125 155 32 Oudvader Oudouders
7e 150 188 64 Oudgrootvader Oudgrootouders
8e 175 221 128 Oudovergrootvader Oudovergrootouders
9e 200 254   256 Oudbetovergrootvader Oudbetovergrootouders
10e 225 287   512 Stamvader Stamouders
11e 250 310 1024 Stamgrootvader Stamgrootouders
12e 275 343 2048 Stamovergrootvader Stamovergrootouders
13e 300 376 4096 Stambetovergrootvader Stambetovergrootouders
14e 325 409 8.192 Stamoudvader Stamoudouders
15e 350 442 16.384 Stamoudgrootvader Stamoudgrootouders
16e 375 475 32.768 Stamoudovergrootvader Stamoudovergrootouders
17e 400 508 65.536 Stamoudbetovergrootvader Stamoudbetovergrootouders
18e 425 541 131.072 Edelvader Edelouders
19e 450 574 262.144 Edelgrootvader Edelgrootouders
20e 475 607 524.288 Edelovergrootvader Edelovergrootouders
21e 500 640 1.048.576 Edelbetovergrootvader Edelbetovergrootouders
22e 525 673 2.097.152 Edeloudvader Edeloudouders
23e 550 706 4.194.304 Edeloudgrootvader Edeloudgrootouders
24e 575 739 8.388.608 Edeloudovergrootvader Edeloudovergrootouders
25e 600 772 16.777.216 Edelbetoudovergrootvader Edelbetoudovergrootouders

edel-stam-ouders                                                33.554.432
edel-stam-grootouders                                     67.108.864
edel-stam-overgrootouders                          134.217.728
edel-stam-betovergrootouders                    268.435.556
edel-stam-oudouders                                         536.871.112
edel-stam-oudgrootouders                           1.073.742.224
edel-stam-oudovergrootouders                  2.147.483.648
edel-stam-oudbetovergrootouders           4.294.967.296
voor-ouders                                                       8.589.934.592
voor-grootouders                                          17.179.869.184
voor-overgrootouders                                 34.359.737.368
voor-betovergrootouders                           68.719.476.736


18-02-2008