Oude volksbenamingen voor de maanden.  


januari             louwmaand, lauwe, lomand, lômaent, loeymaent, loymaent, wolfsmaand, ijsmaand, hardmaand, hardemaand, kluchmaent

                        wintarmanot, loumaent

februari           sprokkelmaand, sprokele, sprocle, schrikkelmaand, sporkille, sprokille, sulle, selle,  kortemaand

                        slijkmaand, moddermaand, schrickelmaent, hornug

maart               lentemaand, marty, maert(e), dorremaent, buienmaand, guldenmaand, lenzinmanot, meerte

april                  grasmaand, paasmaand, eiermaand, ostarmanot, aprille

mei                   bloeimaand, may, mey(e), bloeimaand, vrouwenmaand, ariamaand, wonnemaand, wunimanot, meymaent

                        

juni                  zomermaand, wedemænt, wedemaent, wiedemaent, yunyus, rozenmaant, braekmaand, russelmaent, brachmanot, wedemaent

juli                    hooimaand, hoymænt, maaimaand, medemaand, dondermaand, hovimanot

augustus          oogstmaand, oestmænt, ougst, korenmaand, arenmaand, ostmaent, bouwmaent, oochstmaent

                        eghstmaand, ripenmaene, arnmaent, aranmanot

september       herfstmaand, pietmænt, pietermaent, fruitmaand, gerstmaand, evenmaent, bittumanot

oktober            wijnmaand, eikelmaand, zaaimaand, aerselmaent rozenkranmaand, windumenemanoth, erselmaant,

                       herselmaent, saetmaent, St. Baefsmaent, widumemanot

november      slachtmaand, slæchtmænt, nevelmaand, bloedmaand, smeermaent, windmaant, windelmaantm ,

                       herbistmanot, hoermaent

december      wintermaand, wintermænt, donkeremaand, kerstmaand, duijstermaent, hremaent, St.Andriesmaent,heilocmanot.                                                                                                                                                         

Bron:


01-04-2008