Merktekens of huismerken


Bron: CBG

Roelof van Ginkel. in 1605 gerechtsman van Herwen en Aerdt.

Zegelt met een merk.

(charter 2669 Geld.Rekenkamer)


Bron: CBG

Wilhelm van Ginkel. Zegelt met een merk  in Over-Betuwe. 1633

(charter 8b) arch.v.Gedeputeerden van de Veluwe.


11-01-2008