De verschillende stammen van Gin(c)kel


Niet alle van Ginkels stammen van de zelfde voorouder af, er zijn op dit moment 7 stammen getraceerd, die voor 1700 de naam van Ginkel al in gebruik hadden en 11 stammen die ongeveer rond 1700 de naam van Ginkel zijn gaan gebruiken

Onderling zijn deze stammen in voorkomende gevallen vermengd, zodat vader en moeder allebei van Ginkel heten terwijl ze geen familie van elkaar zijn, de nakomelingen hebben zodoende 2 verschillende van Ginkel stamvaders


1. De stam van Rutger Harmens van de Haar
2. De stam van Evert Geurtz van Ginkel
3. De stam van Rijk Reyerse van Ginkel
4. De stam van Aalt Reijersz
5. De stam van Herman Cornelissen
6. De stam van Aert Hendriksen  van Ginkel
7. De stam van Tijs Gerritse van Ginkel
8 De stam van Huijbert Gerritsen van Ginkel
9. De stam van  Gerrit Rooks
10. De stam van Gerrit Gijsbertz
11. De stam van Hendrijntje van Ginkel
12. De stam van Claes Sanders
14. De stam van Roelandt van Ginckel
15. De stam van Thonisz Jans van Ginkel
16. De stam van Hendrick Ariensz van Ginkel
17. De stam van Tijs Willemse van Ginkel
18. De stam van  Cornelis Melcherse van Langelaar van Ginkel
19. De stam van ?

 


15-05-2010