Wie is onze voorvader


Rutger Harmensz van de Haar (van Ginckel.) geboren Scherpenzeel omstreeks 1605

hij is als bewezen  Stamoudgrootvader  van de meeste van Ginkels in Nederland te beschouwen.

De afstammelingen van Markus Teunis van Langelaar (van Ginkel.)  zijn eveneens talrijk.

Echter er zijn nog een aantal stammen van Ginkel die alle een aparte ontwikkeling kennen en geen verwantschap hebben met de Stamoudgrootvader Rutger Harmensz van de Haar ( van Ginckel ) 

En ook de nakommelingen van Markus Teunis van Langelaar (van Ginkel.) hebben geen verwantschap met de andere kleinere stammen van Ginkel.

Ze kwamen allemaal uit gebieden die Ginckel genoemd werden,

er zijn 3 gebieden in Nederland.

Tot het gebied van Leersum behoorde Ginckel, Ginkelduin, Hoge Ginkel.

Tot het gebied van Amerongen behoorde de Ginckelse veenen.

Tot het gebied van Ede behoorde de Ginckel met de Ginkelse heide, Groot Ginkel, Zuid Ginkel, Noord Ginkel.

De meeste van Ginkels komen uit het gebied Leersum, Amerongen.

De van Ginkels uit het gebied bij Ede komen pas voor, na ongeveer 1750 

Toen ze voor 1811 uit deze Ginkelse gebieden vertrokken en zich elders vestigden ontstond hun achternaam.


30-03-2008